Pátek 20. 8.

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
Sál
Alexander Ač
Maja Štefančíková
Petra Hlaváčková
Studio
Kolektiv FRAG
Horní foyer
Šimon Kříž a Barbora Herichová
Dolní foyer
Zázemí 1
Zázemí 2
Eva Rybářová
Zázemí 3
Zuzana Janečková
Zázemí 4
Jelisaveta Rapaić
Po celou dobu trvání akce je přístupný dětský koutek. Hlídání je zajištěno v pátek od 10.15 do 20.00 a v sobotu od 10.45 do 20.00.
Bar je otevřen 20/8 10:30–24 & 21/8 14–24.
U vodních zdrojů v prostorách HaDivadla najdete tetovačky umělkyně Kristýny Gajdošové: Make my skin wet with your tears. Vemte si tetovačku a obnovujte se.

Sobota 2. 8.

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
Studio
Kolektiv FRAG
Horní foyer
Šimon Kříž a Barbora Herichová
Dolní foyer
Dávid Koronczi, David Přílučík a Rasťo Kraviansky
Zázemí 1
Zázemí 2
Eva Rybářová
Zázemí 3
Zuzana Janečková
Zázemí 4
Jelisaveta Rapaić
Po celou dobu trvání akce je přístupný dětský koutek. Hlídání je zajištěno v pátek od 10.15 do 20.00 a v sobotu od 10.45 do 20.00.
Bar je otevřen 20/8 10:30–24 & 21/8 14–24.
U vodních zdrojů v prostorách HaDivadla najdete tetovačky umělkyně Kristýny Gajdošové: Make my skin wet with your tears. Vemte si tetovačku a obnovujte se.

Od únavy do úmoru / Alexander Ač

přednáška
Sál
Pátek 10.30—12.00

Eskalace ekosystémového vyčerpání, zatěžování ekosystému do bodu, kdy není schopen se regenerovat. Planetární cykly, biogeochemické toky materiálů, body zvratu a nelineární dynamika ekosystémů. Jaký je vztah mezi biosférou, anorganickým světem a klimatickým systémem? Jak můžeme posilovat regenerační potenciál biosféry a co je nutné ke klimatické stabilizaci? Ekolog Alexander Ač shrne problematiku komplexních systémů, nelineárních přechodů a bodů zvratu v planetárním systému.

Ac
Alexander Ač je ekolog se zaměřením na klimatické změny a fyziologii rostlin. V současnosti působí v centru pro výzkum globální změny CzechGlobe.

Meze nekonečna modernity / Pavel Barša

přednáška
Sál
Pátek 14.00—15.30

Moderní vzlet k nekonečnu narazil na meze. Je třeba se vrátit na Z/zem. Inspirován dílem Bruno Latoura se Pavel Barša zaměří na filosofické kořeny současné krize. Představa nekonečného růstu je spjata s moderní ideou emancipace jako vysvobozování ze zděděných pout a překračování všech mezí. Zatímco do 16. století chápal člověk své místo na Zemi jako fixované a k nebesům shlížel jako k hranicím konečného kosmu, v následujících stoletích se postupně začal chápat jako objevitel a dobyvatel nekonečného vesmíru. Smysl pro rovnováhu a meze byl nahrazen kultem vědy a techniky, které měly lidem napomoci opustit materiální souřadnice pozemského života a získat svobodu andělů. Koronavirová krize přivedla znovu pozornost k našim tělům – k jejich připoutanosti k určitým místům Země a odkázanosti na druhé. Jakkoliv byly situace nehybnosti a připomínka závislosti bolestné, nutily nás hledat jiné způsoby naplnění, které jsou v normálních dobách vytěsněné zrychlujícím se pohybem vpřed. Neměli bychom se konečně emancipovat od této emancipace?

Barša
Pavel Barša je filosof a politolog a významný veřejný intelektuál. Zaměřuje se na politickou a sociální teorii.

Podoby lidství v epoše planetarity / Tadeáš Michalik

přednáška
Sál
Sobota 16.00—17.30

Filosoficko-antropologické zamyšlení nad sebeobrazem člověka ve vztahu k dimenzím planety: klimatu, ekosystémům a logistice. Člověk vyvíjející se ve vztahu k ekosystémům na ose predace: cesta od pre-predátora k hyperpredátorovi. Člověk vyvíjející se na ose civilizace: cesta od pre-civilizátora přes modernizátora ke kyborgovi. Figury člověka-lokála a člověka-kyborga-hyperpredátora jakožto extrémů lidství na osách civilizace a predace. Souběžnost všech variant těchto sebeobrazů a jim příslušných praktik jako současná situace planetárního.

Michalik
Tadeáš Michalik vystudoval antropologii na Fakultě humanitních studií UK. V současnosti se věnuje regenerativnímu zemědělství na své farmě na Vysočině.

Péče jako kapitál / Petra Hlaváčková

přednáška
Sál
Pátek 16.00—17.30

V době pandemie se více vyjevuje, jak nefunkčně a nerovně jsou v naší společnosti rozděleny a hodnoceny aktivity spojené s péčí – stále připadají většinou ženám a jsou neplacené nebo placené málo. Kde se vzala tato nízká hodnota tak důležitých činností, jako je výchova dětí nebo vytváření Zázemí domova? Můžeme se vymanit z dualismu produktivní a neproduktivní práce a najít k péči nový vztah? Při bližším zkoumání jiných kultur a jejich vztahu k architektuře a veřejnému prostoru se nabízejí zcela odlišné modely zacházení s péčí a toto téma je také stěžejní pro současnou čtvrtou vlnu feminismu. Pojďme se společně zamyslet nad některými koncepty, které ve svojí badatelské práci rozvíjejí architektka a teoretička Menna Agha (patřící k třetí generaci přesídlených Núbijek) a filosofka Rosi Braidotti.

Hlaváčková
Petra Hlaváčková je historička umění, kurátorka a novinářka, zabývající se architekturou a městským prostorem ve vztahu k feminismu. V současné době působí jako doktorandka na UMPRUM v Praze, kde zkoumá feministické emancipační přístupy v architektuře a každodennost žen během socialismu.

Co s unaveným materiálem / Markéta Zandlová

přednáška
Sál
Sobota 14.00—15.30

Antropoložka Markéta Zandlová se zaměří na roli infrastruktur jako technologií a materiálních extenzí, které zprostředkovávají toky ne/materiálních entit a formují naši zkušenost. Infrastruktury ztělesňují modernistický příslib rozvoje a zářné budoucnosti; jejich proměny vedou k proměnám našich světů. Výzkum Zandlové odhaluje to, co jde pod povrchem a vrací do hry transformativní potenciál a politiku sucha, potrubí a vody.

Zandlová
Markéta Zandlová je antropoložka zkoumající klimatickou změnu. Její současný výzkum se zaměřuje na pomezí mezi působením sucha jako dopadem klimatických změn na příběhy a vlivy materiálních infrastruktur.

Rozvzpomínání budoucnosti / Veronika Vlková

tarot a výklad snů
Zázemí 1
Pátek 19.30—23.00
Sobota 19.30—23.00

Kdo si myslel myšlenku předtím, než jste si ji pomysleli? Nevědomí. Je to laboratoř vícerozměrných rekombinací, která je při vstupu do vědomí kladena do zřetězení znaků. Abychom myšlenky mohli artikulovat, musíme je položit do jednotlivých slov, následujících jedno po druhém. Kreativní síla rozumu spojuje organizovanou sílu vědění s chaotickou, podvědomou touhou po poznání a náhodnými výpady nevědomí. Jak ale tyto akty zvědomit? Při spánku má nevědomí navrch. Co když tedy do svých vizí o budoucnosti zapojíme spaní a regeneraci? Impulzy pro obrazy zítřků pak nepřijdou z hlavy, spánek je nám dá jako dar. Výklad tarotových karet na základě rozboru snů nabízí nový obraz budoucnosti, který je vybudován silami nevědomí a neobjektivistického poznání. Karta nikdy neříká budoucnost, karta otevírá prostor intuici. Vzpomeňte si na svůj nedávný sen, spolu s Veronikou Vlkovou jej rozeberte a na základě jeho analýzy si povídejte se svým nevědomím při výkladu tarotu.

Vlková
Veronika Vlková je umělkyně a ilustrátorka. Zajímá ji přírodní léčitelství, alternativní verze budoucnosti a příběhy snových vizí.

Nails and dreams / Eva Rybářová

kultivace rukou
Zázemí 2
Pátek 19.30—23.00
Sobota 19.30—23.00

Eva Rybářová tě provede světem nehtů slavných žen. Nehtů popových hvězd, političek a sportovkyň. Nehtů žen, které obdivujeme i nenávidíme. Otevře dveře do světa zkrášlování, i do jeho systému znaků a poodhalí, jak nás tyto znaky ustanovují v rámci společenské hierarchie. Nehty vám možná ukážou, že konzumní společnost není o konzumu, ale spíš o zařazování se na společenském žebříčku. Je o morálce a prestiži a konzum sám plní úlohu znaku. Křičí do světa: já na to mám. Jsem vám rovný. Nebo možná jsem víc než vy. Nebo: nepropadl jsem se na dno. Záleží na mně. Mám věci, vydělal jsem si na ně. Moje práce, můj život má hodnotu. Má cenu. To, co mám, tvoří to, kdo jsem. Jinými slovy, logika konzumní společnosti se opírá o identitu a tvoří touhy. Ale subjekt, který opírá svoji hodnotu o logiku konzumní společnosti, získává schopnost mít touhy neukojitelné. Ty se totiž odvíjí od poměřování se s okolím a ústí v nekončící přebíjenou o to, kdo je víc.

Eva Rybářová je fotografka a vizuální umělkyně. Vedle vlastní výstavní činnosti je spolu s Marií Tučkovou aktivní v hudebně-performativním synth-popovém duu Cloudy Babies.

Příběh těla / Zuzana Janečková

multimediální terapeutická masáž
Zázemí 3
Pátek 14.00—16.00
Sobota 14.00—16.00

Co je únava a co regenerace? Jak spolu souvisí? Jak se unavit tak, aby to mělo smysl? A jak se každodenně obnovovat a léčit? Jak sílit? A jak se naopak dostat z vyhoření? Vede cesta zpět? Multimediální terapeutická masáž Zuzany Janečkové s audio doprovodem vám dá odpovědi hned na třech úrovních – planetární, sociální a subjektivní. V úplné tmě, za zvuku vesmíru, zažijte symbolické léčení a rozmasírování do Země. Kombinace uvědomění si svého fyzického těla a imaginace vás zavede skrze černou díru na druhou stranu nekonečna. Aktivizační masáž vás zas v prostředí improvizované botanické zahrady naladí na atmosféru pouličního protestu. A relaxační, civilní masáž vás dovede zpátky do jazykového diskurzu, k poslechu čtení současné teoretické reflexe lidské tělesnosti. Od stávání se planetou se přes motivaci k občanské odpovědnosti dostaneme nazpátek k sobě, k možnosti nápravy a oživení.

Zuzana Janečková je kurátorka, umělkyně a iniciátorka uměleckých rezidencí. Zajímá se o kolektivní sdílení, přírodu, udržitelnost a péči v umělecké a kurátorské praxi.

SAFE HAVEN / Jelisaveta Rapaić

pop-up kadeřnický salón
Zázemí 4
Pátek 19.30—23.00
Sobota 19.30—23.00

Láska, péče o blízké, pomoc v nouzi. Krátký výčet činností, jejichž ohodnocení penězi mnohdy chápeme jako vulgární, jako urážku, či jako jejich znehodnocení. Naopak, práce jako pojem má dnes zvláštní privilegovaný status ušlechtilosti, morální nadřazenosti. V improvizovaném kadeřnickém salonu WeAreOpen vstoupíte do prostoru nemonetizované ekonomiky. Jelisaveta Rapaić vám nabídne dostupné* stříhání vlasů a terapeutické sezení v jednom. Pozor! Služba není zpoplatněna. Užít si ji můžete jenom výměnou za zboží nebo protislužbu, o které vás Jelisaveta požádá před, v průběhu nebo po dokončení účesu. Zveme vás nejen k vzájemné výměně služeb, ale také k setkání. Vezměte s sebou svou jasnou představu o novém sestřihu, nebo ponechte podobu účesu na nově vzniklou spolupráci. Vítejte! WeAreOpen!

 • Kadeřnicko-terapeutické seance na cestách i na internetu.
 • Cena je tvořena ochotou obou stran vyjít vstříc vzájemným potřebám a přáním.
 • Pátrání po laskavostech a další metody!
 • Vlasy jsou důležité, zarezervujte si termín přes instagram @jelisalveta!
Jelisaveta
Jelisaveta Rapaić se ve své práci věnuje projektu SAFE HAVEN, v rámci kterého provozuje pop-up kadeřnictví WeAreOpen, do kterého je možné se objednat přes instagram @jelisalveta

Make my skin wet with your tears / Kristýna Gajdošová

tetovačky

Naše tělo je „token“, spolehlivým identifikátorem naší existence. Podoba našich fyzických schránek tak slouží k autorizacím a kontrole – k fyzické podobě řadíme identifikační průkazy, které synchronizují materiální realitu s byrokratickými záznamy státních a korporátních struktur. Nově vytvořené elektronické systémy jsou potom schopné identifikace automatizovat a ukládat, monitorovat naše pohyby a výskyty. Podoba našich těl ale také dává představy o nás samých, kdo jsme, jaké chování od sebe můžeme očekávat, zařazuje nás do škatulek a rolí. Kristýna Gajdošová využívá tělo jako plátno, na které nanáší svoje kresby prostřednictvím „falešných tetování“. Spojuje dětskou radost z metamorfózy a estetizace těla a oživuje tak naše vědomí vlastní identity, vyzývá k jeho aktualizaci, reflexi, parodii nebo regeneraci. Vemte si tetovačku z míst, kde najdete vodu, a obnovujte se.

Gajdošová
Kristýna Gajdošová je umělkyně, členka tvůrčího kolektivu Lilky_60200, která svými instalacemi vystupuje z pomyslné bubliny exkluzivního světa umění a hledá kýženou diverzitu.

Bar

„Opilost je vpád rostliny do nás,“ tvrdí Deleuze a Guattari ve své knize „Tisíc plošin“. Kofein a alkohol jako společensky akceptované drogy – excitátory a sedativa, které biochemicky regulují úroveň tělesné energie, mentální pohody a nálady – budou distribuovány v průběhu celého programu. Bar je potom institucionalizovaným prostorem, který organizuje intoxikace a změněné stavy vědomí. Poskytuje Zázemí také těm z téměř 20 procent Čechů a Češek, kteří jsou na pití alkoholu závislí.

bar

Kofein a dopamin / Kolektiv FRAG

moderované hraní her
Studio
Pátek 11.00—19.00
Sobota 11.00—19.00

Pátek 20/8

 • 11.00–11.30 Káva a rozcvička
 • 11.30–14.00 PUBG komentované kompetitivní hraní
 • 14.00–15.00 Politické a nezávislé hry a rozhovor s vývojáři
 • 15.30–17.00 PUBG komentované kompetitivní hraní
 • 17.30–19.00 Diskuze o autonomních dočasných zónách, Uvedení videa

Sobota 21/8

 • 11–11:30 Káva a rozcvička
 • 11:30–12:30 Václav hraje Starcraft II, ostatní diskutují
 • 14–15:30 Ukázka Unity ústící v hratelné prostředí
 • 15:30–17:00 VR workshop pro jednotlivce
 • 17:30–19:00 Shrnující diskuze, reakce na celý víkend

Open-Range a představení kolektivu FRAG Dvě napětí prostupují naším světem, tlak na práci a zábavu. Na jedné straně musíme neustále produkovat víc, efektivněji, angažovat se na vlastní práci, prezentaci, mobilitě či kompetenci. Na druhé straně se štěstí a zábava stávají stále více nutností vykazovanou na sociálních sítích. Místo toho, aby byly náhlým vytržením z každodennosti, stávají se stejně náročné jako práce. Právě počítačové hry, největší segment současné kultury je známý třeba nevybíravými technikami práce (crunche, korporátní kultura), a tak i samotné hry často nenabízí nic jiného než pracovní aktivitu (craftění, grindění, sběr zkušeností a herních měn). Dnes máme přitom čím dál tím větší povědomí nejen o těchto mechanismech výroby a zábavy, ale snad také o nás samých. Ne chléb a hry, ani kafe a cigára, ale kofein a dopamin. Přijďte si popovídat a vyzkoušet současné hry, ty diskutované (PUBG, Death Stranding, StarCraft II) i autorské a indie (11th Dream, Riot: Civil Unrest).

frag
FRAG je kolektivem působícím při 3D pracovišti AVU. Věnuje se gamingu, jeho přesahům s uměním, filosofií a 3D technologiemi. Jde o otevřenou skupinu, kterou tvoří především Adam Trbušek, Artur Magrot, Václav Janoščík, Filip Hauer, Viktor Takáč a Jakub Rajnoch.

Choices / Šimon Kříž a Barbora Herichová

Výměna identity
Horní foyer
Pátek 13.00—22.00
Sobota 14.00—22.00

Asi všichni jsme někdy pocítili únavu z bytí sám sebou. Zároveň jsme společností tlačeni do obav o ztrátu identity. Problém představuje fosilizace identity, ale i její rozostření; fixní neurotické obsese s její stálostí a opečováváním se v neměnnosti a tradicích, ale i nevyhraněnost, ztráta kořenů a rozpad konzistence vlastní subjektivity. Identita příliš volná vede k destabilizaci, identita příliš silná k nehybnosti. Co je zdravá a silná identita? Můžeme ji chápat jako schopnost udržovat konzistenci a kontinuitu, ale zároveň se obnovovat, měnit a reagovat na změněné podmínky. Aktualizovat se a regenerovat. Mít svůj kmen, svoje Zázemí, půdu pod nohama. Identitu přitom ustanovuje celá řada faktorů, od věku, sociálního milieu, habitu, slovníku, oblíbených chutí, hudby… Až po oblečení. Navštiv swap, proměň se, zkus, jak oblečení promění tvoje vnímání sebe sama.

Henrichova_Kriz
Barbora Herichová je vizuální umělkyně se zájmem o oděv se Zázemím v Brně.
Šimon Kříž je umělec, kurátor a pedagog se zájmem o komunitní akce spojené s propagací umění na brněnské vizuální scéně.

Diskuze s účinkujícími / Vojtěch Pecka

Fórum
Sál
Pátek 18.00—19.30
Sobota 18.00—19.30

Po každém bloku přednášek bude následovat diskuze s účinkujícími moderovaná jedním z kurátorů letošního ročníku Domu kultury a únavy – Vojtěchem Peckou.

Pecka
Vojtěch Pecka vystudoval magisterský obor teoretická sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy s ročním studijním pobytu ve Finsku na univerzitě v Jyväskyle a na ročním výzkumném pobytu na univerzitě v Ljubljani. Ve svém rozpracovaném dizertačním projektu na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřuje na vztah těžebního průmyslu a klimatických změn. V širším kontextu je jeho výzkumným zájmem vztah společenského systému s geofyzikální a ekosystémovou realitou v antropocénu a reflexe tohoto vztahu v současné sociální teorii. Spolupracuje s komentářovým serverem A2larm.cz, kde participoval na přípravě cyklu článků o klimatické krizi „Budoucnost je teď“. Vedle sociologie spolupracuje na tvorbě výstav, videí, krátkých filmů a počítačových her.

Prostor pro děti

autonomní světy
Horní foyer

Svět orientovaný na výkon jakoby si s dětmi tak trochu nevěděl rady. Dětský svět jako vynořování z nevědomí směrem ke sdílené interpersonální realitě je lemovaný nadšením, tajemnem a bohatostí dětské imaginace. Svět, který osahává smysl a význam z různých směrů, které jsou zvenku často nepochopitelné. A trvá to, než dětem vtiskneme představu produktivity, efektivity a finanční hodnoty, představu, že čas a život není hodnotou sám o sobě, ale že se k němu „lepí“ další složka záměru, finanční výhodnosti a odměn, které nám otevírají možnosti světa monetizované ekonomiky. Proto asi svět do velké míry s dětmi nepočítá. Stejně jako s jejich rodiči. Ti jakoby se rozhodli, že se poddají přízemnímu vábení vlastní biologické touhy po reprodukci a nekonečnosti, jejíž náklady tedy mají nést jako náležitý trest za vlastní rozmařilost. V Domě kultury a únavy ale můžete s klidným svědomím nechat děti jejich světu v koutku, který bude vybaven hrami a výtvarnými potřebami, aby děti mohly objevovat a tvořit svoje autonomní světy za dohledu kustodů a kustodek z HaDivadla. Prostor pro děti bude otevřený po celou dobu trvání akce, ale hlídání je zajištěno pouze do 20.00.

AFTERPARTY / DJs

Závěr dne patří hudbě
Dolní foyer
Pátek 20.00—24.00
Sobota 20.00—24.00

V pátek zahraje Hnát & Servicebot, v sobotu zahraje Kido & Schuss. Rozhraní mezi duševním a tělesným, mezi subjektivním prožíváním a kolektivním sdílením. Kolektivní tělo mnoha individualit synchronizované sdílením vibrací společného prostředí. Hudba a tanec se stávají bránou ke kolektivu, prostředek radostného sdílení, svádění, vydání „přebytečné“ energie, ale i setřesení stresu a úzkostí.

BRUCHOVRAVY #002, CZBM210822 / Dávid Koronczi, David Přílučík a Rasťo Kraviansky

kritická degustace
Dolní foyer
Sobota 11.00—14.00

Naše individua jsou tvořeny celým spektrem různých živých a neživých forem, které se skládají v široké paletě vztahů. Kolonie bakterií umožňují trávení, bakteriofágní viry brání bakteriím v přemnožení. Bakteriální kolektivy střevního mikrobiomu jsou zřejmě schopné ovlivňovat náladu a vývoj mozku. Kdo jsme? Například fermentování zeleniny je proces přeměny rostlinné biomasy v mikrobiální populace symbiontů, které konzervují potravu, ale také tvoří náš mikrobiom. Komplikovaný kolektiv soužití řady různých druhů obývajících naše střeva. Jaké příběhy vypráví fermentace o světě ekosystémové a klimatické krize? Prostřednictvím komponované hostiny, která proběhne v průběhu sobotního brunche, se spolu pokusíme přeformulovat stereotypní uvažování o našich identitách (například v binárních vztazích mužského s ženským, člověka s přírodou nebo se společností).

Koronczi Prilucik
Dávid Koronczi je umělec, pedagog v ateliéru vvv na VŠVU, kulturní organizátor a grafický designér. Zajímá se o angažované přístupy v umění, kolektivní sdílení a symbolicko-kritický potenciál gastronomie.
David Přílučík je umělcem, členem Ateliéru bez vedoucího a spolku Artyčok TV a spolupracuje s neziskovými a aktivistickými organizacemi. Ve své současné práci tematizuje vztahy a situace, které formují naši sociální a kulturní danost.
Rasťo Kraviansky je folklorní tanečník, bývalý člen SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív), aktuálně působící v několika inscenacích Slovenského národného divadla.

Třes / Maja Štefančíková

pohybová zkušenost
Sál
Pátek 12.00—13.00

Při podchlazení se tělo třese, aby se samo zahřálo. Při přetížení očí nebo nedostatku hořčíku vznikají tiky, při hysterii vzniká hysterický oblouk, známe ustálené slovní spojení „vytřesu to z tebe“. Při zemětřesení pociťujeme strach z nestability, rozkladu a rozpadu. Třes je obecně spojovaný se stresem a strachem, kdy nejsme jakoby schopni ovládnout vlastní tělo, které může přejít až do křeče a paralýzy, kdy se naopak vůbec nehýbe. Třes se vyskytuje na hranici života a smrti, mentálního zdraví a psychických poruch, přestože často bývá léčivý a uvolňující. „Shaking“ se používá jako ověřená protistresová a taneční technika. Potřesení rukou je součást přátelského gesta. Základem každé diskotéky je „natřásaní se“, které vyústí do jakéhosi společného uvolňujícího transu. Navštivte workshop třesu, který vám odhalí jeho potenciál k uvolnění a obnově.

st
Maja Štefančíková je procesuální performerka, která se ve své praxi prostřednictvím výzkumu estetického zážitku, vnímání a paměti zabývá společenskými fenomény jako práce, fungování institucí nebo umělecký provoz.

Na oblaku po oběžné dráze Země / Nikola Benčová

tělesná imaginace
Sál
Pátek 15.30—16.00
Sobota 15.30—16.00

Podle poznatků evoluční biologie jsou naše já složena z roztodivných částí. Mladší, rozumová část nás je schopná sofistikované analýzy, ale je zrychlená, vědomá a velmi abstraktní, a často tak žije mimo tento hmotný svět. Prastará emoční část je naopak pomalá, hluboká a tělesná. Její poznatky vyrůstají z místa nevědomí a umožňují nám hluboce prožívat, být na Zemi. Jak jsou myšlenky, sny a obrazy uvnitř nás spojené s naším tělem? A kam s nimi můžeme cestovat? Koho tou cestou uvnitř sebe poznáme? Tam, kde věda a rozumové poznání škrábe jen po povrchu naší mozkové kůry, představivost jemně hladí kůru stromu poznání, který máme (doslova!) v sobě. Tělesná imaginace pod vedením Nikoly Benčové svými obrazy naváže na předcházející přednášky a provede vás rozhraním živého a neživého světa, prostorem mezi infrastrukturami a megalopolemi, světem, kde taky horniny dýchají.

Benčová