Fragment neúplného atlasu regenerace

V přípravě Domu kultury a únavy jsme se soustředili na problematiku únavy a regenerace. Vyčerpání a posílení. Pracovně jsme téma rozčlenili do tří rovin — subjektivní, společenské a ekosystémové. Rozčlenění je to nedokonalé a hrubé, ale slouží pro základní orientaci. Řešili jsme totiž problém, jak uchopit téma tak velké, jako je klimatická krize.

Téma, které prostupuje jak přírodními tak společenskými vědami, které má svoje závažné politické a ekonomické důsledky, stejně jako má spirituální dimenzi a dopady na duševní zdraví. Téma, které se dotýká všech oblastí naší existence.

Někteří mluví o hyperobjektu, o fenoménu rozprostírající se přes plochy tak velké, že uniká našemu uchopení. Někteří nacházejí linii úniku v ignoranci, další v popření. Ale samotná konfrontace klimatické krize je problematikou přechodu na planetární úroveň společnosti. Řada důležitých kroků byla již učiněna — vytvořením globální senzorické a modelovací sítě, která vůbec umožňuje nahlížet základní planetární parametry, jako je například globální teplota. Tento zdánlivě jednoduchý úkol znamenal gigantické úsilí mnoha vědců, odborníků, programátorů, techniků a řady dalších oborů napříč celým světem.

Velká část jejich úkolu bylo překonání propojování fragmentárních údajů z mnoha různých senzorů, zatížených různým počtem odlišných chyb a zkreslení. Příprava akce „Dům kultury a únavy“ se v mnohem menším měřítku potýká s něčím podobným. Snaží se o propojování perspektiv, syntézy a vytváření spojenectví. O propojování partikulárních perspektiv, kde každá může být „správná“, stejně jako nedostatečná.

Fragmentaritu, neúplnost a arbitrárnost bereme do hry a nenecháváme se jí paralyzovat. Proto i nabízíme pohled pod pokličku tvorby sborníku, který vyjde jako jeden z výstupů akce samotné koncem tohoto roku pod názvem „Neúplný atlas regenerace“. Ve sdíleném dokumentu můžete vidět neúplné fragmenty textů, které se postupně rýsují. Texty, které jsou místy črtem myšlenek k rozpracování, znovu promyšlení, k ověření nebo někdy k vyvrácení. Text zde slouží jako médium stabilizace, které umožňuje nahlížet vlastní myšlení zvenku. Zpochybňovat ho, ověřovato, vyvracet, ale i potvrzovat. A pokud budete mít chuť, můžete se tohoto procesu účastnit.

Ve sdíleném dokumentu můžete vznikající text komentovat, napadat, strhat, ověřovat nebo cokoliv uznáte za vhodné.

google

Tento dokument bude sloužit jako část připravovaného sborníku “Neúplný atlas regenerace, který koncem roku vyjde v koedici nakladatelství FaVU a Utopia Libri.